Aktuality - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť
Duchovná obnova vo Sv. Zemi.
Z Božej milosti sa pätnásť pútnikov pochádzajúcich z našej i okolitých farností, zúčastnilo v dňoch 6. -10.3.2018 duchovnej obnovy vo Svätej Zemi pod vedením nášho duchovného otca ThLic. Michala Baláža. Ak chceme nadviazať s Kristom osobný vzťah, musíme s ním kráčať ku krížu, preto sa skupinka 15-stich pútnikov vydala na miesta, kde sa narodil a na miesta, kde trpel a položil svoj život. Na púti sme chodili väčšinou pešo. Celkovo sme za 5 dní prešli asi 80 km. Dva dni sme boli ubytovaní v Betleheme a dva dni v Jeruzaleme. V Betleheme sme sa mohli pokloniť na mieste, kde sa Ježiš narodil, navštívili sme Pole pastierov, Jaskyňu mlieka a mohli sme sledovať život Palestínčanov, ktorí praktizujú moslimské náboženstvo a niekde aj kresťanské. V Jeruzaleme sme prešli miesta posledného pobytu Pána Ježiša na zemi: Olivovú horu, Gallicante -miesto, kde Peter zaprel Ježiša Krista, Večeradlo, vrch Sion, dom Annášov, Kajfášov, Múr nárekov, Kostol bičovania, Via dolorosa – krížovú cestu, Baziliku Božieho hrobu, kostol Pater Noster, vyhliadku z návršia miestnej nemocnice, ale aj kostol Narodenia Panny Márie, Usnutia Panny Márie, zachovalé nádrže Betsada, prameň Siloe, pokochali sme sa pohľadom na Chrámovú horu, atď. Ježiš nás na tieto posvätné miesta pozval, aby sme sa aj my ako On obetovali, modlili, svedčili, napodobňovali ho vo všetkom čo robil. Otec Blažej Štrba – známy biblista, ktorého sme tam stretli a ktorý nás na niektorých miestach počas našej duchovnej obnovy sprevádzal, nás pobádal, aby sme všetko prežívali v našom srdci. Ale aké je to naše srdce? Je z mäsa či z kameňa? Počas tejto duchovnej obnovy sme boli pozvaní uchopiť do svojich rúk milosti, ktoré nám Pán dáva v hojnej miere a napodobňovať Jeho cestu. Nehovor, že nemôžeš ovplyvniť tento život, veď Boh ťa poslal práve na to miesto, na ktorom si a tam máš svedčiť! Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým nášmu Trojjedinému Bohu – za jeho nespočetné dobrodenia, ktorými nás počas týchto dní zahŕňal, a taktiež nášmu duchovnému sprievodcovi otcovi Michalovi, ktorému zo srdca ďakujeme za nové skúsenosti, zážitky aj za nových priateľov a milosti, ktoré sme smeli načerpať.