Aktuality - Dudince fara

Prejsť na obsah
FARNOSŤ
NÁVŠTEVA PÁTRA EMILA GALLU V DUDINCIACH
Dnes 6.10.2017, nám naša Ružencová Mamička pripravila ešte jedno prekvapenie. Prišiel nás navštíviť páter Emil, aby sa podelil so svojimi najnovšími zážitkami. Zapína sa počítač, na stene sa objavujú obrázky nového miesta, kde pôsobí náš páter Emil. Bol sa zoznámiť s novým miestom ďaleko od nás až vo Vietname v hlavnom meste Hanoj. Je to socialistická krajina, má 7 % katolíkov. Je veľmi zaľudnená, má vyše 110000000 ľudí. Na dopravné predpisy sa tu veľmi neprihliada, všetci jazdia na motocykloch a každý je zodpovedný za toho pred sebou koho vidí. Vietnamština je ťažký jazyk a tak napríklad hláska „ma“ podľa toho ako sa vysloví má až 6 významov. Podnebie je tu subtropické a tak obyvatelia nepoužívajú ani postele, ani prikrývky. Domy sú malé a nemajú ani záhrady pri domoch aby využili každé miesto k vôli hustote obyvateľstva. Páter sa tu stretol s veľmi usilovnými mladými ľuďmi. Je ich sedem a každý využíva svoj čas ktorý dostal veľmi svedomito. Svätá omša sa tu začína ráno o 5,00, celý deň pracujú a ešte večer po 22,00 chlapci študujú aby sa čo najviac naučili.
Spoločne tvoria malú komunitu, v ktorej si za polroka páter zvykol. Majú ho tam radi a je to svet, kde je veľa veriacich. Sú vďační za hlásanie evanjelia a hlavne chcú počúvať a naučiť sa praktizovať náboženstvo. Na Slovensku mali pátri deficit študujúcich mariánsku spiritualitu a tu hneď siedmi. Zaujímavosťou je, že na jednej dlhej ulici je až 18 katolíckych kostolov a to nie hocijakých od 1000 až 5000 miest a sú vždy plné. Na miestnom cintoríne majú potratené deti pietne miesto, kde chodia matky na modlitby, ktoré sú tu nepretržité. Z ampliónu stále vysielajú kázeň o hodnote ľudského života. Páter Emil podľa toho čo ste nám tu hovorili ste sa dostali na požehnané miesto, ale - nie je to naša drahá vlasť, je to predsa len cudzina.
Anglický jazyk, ktorý sa musíte naučiť za polroka a to plynule, Vás bude sprevádzať počas troch rokov ktoré by ste tam mali stráviť. Znie nám to tak smutno, veď tu doma ste boli naším otcom. Budete nám veľmi chýbať. Zanechali ste v nás hlbokú stopu. Učili ste nás pracovať s Božím Slovom, nebáť sa vyjadriť čo cítime, pozdieľať naše duchovné zážitky a milosti, ktoré sme dostali aj verejne, učili ste nás milovať našu Nebeskú Matku a putovať ku nej.
Nezabudnuteľné sú aj púte, ktoré sme prežili s vami a sobotné večeradlá pred Kráľovnou Pokoja. Budú nám chýbať vaše dejepisné znalosti o miestach, kde sme putovali a tiež politický prehľad, ktorý dotváral poznanie navštívených miest. Trvalou stopou po vás je modlitbové spoločenstvo, modliace sa 12 rokov, ktoré ste tu zanechali, stavba chrámu z ľudských sŕdc, ktorá stále pokračuje keď 250 rodín prijalo milosti od Božej Matky, ktorá putuje po rodinách a tvorí pevné ochranné puto, ktoré nepremôže žiadny protivník a pešia letná púť na Staré Hory za Nebeskou Mamičkou, Starohorskou Pannou Máriou. Keď ste sa dozvedeli, že sme boli vo Fatime, spýtali ste sa: Čo Vám povedala Božia Matka? Odpovedali sme vám: máme sa každý deň modliť ruženec, obetovať sa za hriešnikov a všetku prácu robiť s láskou k Ježišovi Kristovi. Odpovedali ste nám: zaujímavé, mne to povedala tiež. A tak páter Emil, lúčime sa s vami, veríme že nie na dlho a opäť zavítate medzi nás a posolstvo Fatimy, ktoré dnes zaznieva hlasnejšie nech je naším spojivom. Veď pokyny, ktoré ste nám dali vy, sa zhodujú s pokynmi Božej Matky nebáť sa obetovať svoj život až do konca a vzorom nám môžu byť aj Fatimskí pastierikovia. Nech Vás ochraňuje vaša a naša Patrónka Nepoškvrnená Panna Mária na vašej misii vo Vietname! Nech splníme výzvy Panny Márie všetci, ktorých nás pozvala.
FARSKÁ PÚŤ DO FATIMY
Do Fatimy sme putovali štrnásti v rôznych vekových kategóriách, ale aj s rôznymi fyzickými silami. Púť prebiehala veľmi rýchlo v dňoch od 23-26.9.2017. V Porte sme prenocovali a dva celé dni sme strávili vo Fatime. Ak sme chceli všetky dôležité miesta navštíviť, museli sme stále putovať a nemali sme čas oddýchnuť si. Neprišli sme sem ale oddychovať, zavolala nás naša nebeská Mamička pracovne.
Odkaz Fatimy je jednoznačný.
Obetovať sa za hriešnikov, odprosovať za všetky urážky, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zasvätiť sa Panne Márii so všetkým čo máme a čím sme, modliť sa denne ruženec za vyprosenie pokoja vo svete, modliť sa za sv. Otca a kňazov, všetko čo robíme, konať z veľkej lásky k Ježišovi Kristovi a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zasvätiť prvých 5 sobôt Panne Márii. V tomto jubileu sme získali aj úplné odpustky, čo je pre náš večný život veľmi dôležité.
Prešli sme po stopách malých pastierikov, ktorí nám ukázali ako to treba robiť v našom živote. Návod nám ukázali, realitu musí každý z nás pretaviť do skutočností našich dní.
To, že sme mohli zvládnuť púť tak rýchlo je zásluhou nášho pána farára Michala, ktorý má kvalitný telefón a vie sa orientovať cez GPS. Okrem toho pozná svetové jazyky angličtinu a francúzštinu. S nimi sa v pohode dohodol po celom Portugalsku a my mu za to všetko vďačíme.
Kto príde do Fatimy obdivovať prírodu a krásu, nájde čo hľadá ...
Kto príde do Fatimy prosiť o milosti potrebné pre svoj život, tu si ich určite vyprosí...
Kto príde do Fatimy, aby Fatimu spochybnil, toho Fatima prekvapí ...
Ďakujeme zo srdca za túto milosť ktorej sa nám dostalo a chceme pokračovať v plnení úloh, na ktoré sme boli vo Fatime pozvaní. Prosíme o príhovor našich priateľov sv. Františka, sv. Hyacintku a Luciu. Daj Pane, aby Fatima mala pokračovanie aj z našich radov. Amen.
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
Noviny oznamovali, že Slovensko bude sláviť 30.9.2017 blahorečenie Titusa Zemana.
Rádio už pár týždňov pred tým hlásilo, s akým blahoslaveným budeme mať dočinenia a je predsa v záujme nás všetkých oslavovať tak významný deň a spojiť sa v slávení tejto liturgie spolu s nebeskými chórmi, ktoré oslavujú s nami v nebi. Hoci sme sa v utorok vrátili z Fatimy, opäť sme spolu s farnosťami Šahy a Trsťany autobusom vycestovali do Bratislavy, aby sme si uctili nového blahoslaveného. Asi 25000 ľudí prišlo na toto slávenie a zjednotili sme sa v speve, v prosbách a ďakovaní.
Keďže Titus prešiel mučením, vie čo sú to útrapy na zdraví človeka a tak ho prosíme za uzdravenie duše i tela. Komunistický útlak znášal hrdinsky spolu s Nebeskou Matkou Pannou Máriou a preto ho prosíme aj o príhovor za slobodu pred naviazanosťami. Pomáhal a duchovne sprevádzal pri rozlišovaní povolania mnohých chlapcov, ako i zachraňoval kňazov pred režimom totality. Prosíme ho teda o príhovor za nové duchovné povolania a za svätosť našich kňazov. Rozumel mládeži, veď bol salezián, preto ho prosíme o príhovor za našu mládež. Keďže vedel, čo je to stratiť zamestnanie, prosíme ho o príhovor taktiež za nezamestnaných.
Je v našom záujme, aby sa stal rýchlo svätorečený, prosíme o zázraky v našich životoch. Blahoslavený Titus Zeman oroduj za nás a pomôž nám byť svätými! Sme radi že si naším novým priateľom.
Návrat na obsah