Stretnutia nad katechizmom katolíckej Cirkvi - Dudince fara

Prejsť na obsah
FARNOSŤ > Spoločenstvá
Stretnutia nad Katechizmom
V budove fary sa každú tretiu sobotu v mesiaci konajú pravidelné stretnutia farníkov spolu s miestnym správcom farnosti Vdp. Michalom Balážom nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú oboznámiť s pravdami viery a diskutovať spoločne na dané témy. Postupne sa na stretnutiach preberajú jednotlivé kapitoly Katechizmu v nadväznosti na domáce štúdium jednotlivých článkov. Obsahom stretnutí sú články KKC ako je: Vyznanie kresťanskej viery, slávenie kresťanského tajomstva, život v Kristovi a kresťanská modlitba.
 
 
Pre aktualizáciu (obnovenie) stránky použíte klávesu F5 (refresh).
Návrat na obsah