Sviatosť manželstva - Dudince fara

Prejsť na obsah
BOHOSLUŽBY > Sviatosti a sväteniny
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)
Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred).
Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť tieto doklady:
  • doklad o štátnom občianstve (platný občiansky     preukaz alebo u cudzincov cestovný pas),
  • krstný list - nie starší ako 3 mesiace k dátumu     sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).
  • v špecifickom prípade, ak jeden, prípadne obaja     žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list     predošlého partnera.

Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú náuku a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.
Pre aktualizáciu (obnovenie) stránky použíte klávesu F5 (refresh).
Návrat na obsah