Symboly - Dudince fara

Prejsť na obsah
FARNOSŤ
Erb Farnosti Dudince
Popis erbu
Erb tvoria v modrom štíte dve strieborné zvlnené brvná prevýšené zlatou, striebornými perlami zdobenou, otvorenou listovou korunou sprevádzanou dole troma (2,1) striebornými ružami so zlatým stredom a zelenými kališnými lístkami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu
Farnosť Dudince je zasvätená Panne Márii kráľovnej pokoja. Na vyjadrenie tohto zasvätenia boli použité atribúty Panny Márie, kráľovská koruna a tri ruže, ktoré predstavujú jej základný symbol (rosa mystica). Trojica týchto ruží symbolizuje tajomstvo Máriinho panenstva, ktorá bola pred, počas, aj po pôrode pannou. Dve zvlnené brvná pochádzajú z erbu mesta Dudince, na vyjadrenie toho, že farnosť sa nachádza na území mesta. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:
PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Nitra, 28/XI/2011
Pre aktualizáciu (obnovenie) stránky použíte klávesu F5 (refresh).
Návrat na obsah