Privitanie - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Aktuality
Drahý otec Peter,

Srdečne Vás vítame v našej farnosti ako nového dušpastiera. Tešíme sa, že znova máme mladého kňaza, plného síl a iste aj chuti spravovať našu farnosť s plnou zodpovednosťou a láskou, ktorý cíti a žije radosť z otcovstva pastoračného i duchovného.
Otec Peter, cíťte sa u nás dobre a buďte tu doma. Chceme Vám byť všetci oporou a vytvoriť Vám zázemie a podmienky na vykonávanie Vášho kňazského poslania. Tak, ako sme sa modlili za všetkých našich doterajších duchovných otcov, budeme sa modliť aj za Vás. Nech Vás aj nás všetkých naďalej ochraňuje naša patrónka – Panna Mária Kráľovná Pokoja.
Chceme sa spolu s Vami modliť:
Keď tebe riekol som áno, Pane,
odovzdal som Ti svoje srdce, aj dlane.
Naplň teda moje srdce láskou a radosťou,
a môj rozum jasnými myšlienkami a dobrými nápadmi.
Obdar prosím, moje ruky nežnosťou a ochotu pomôcť
a mojím pleciam daj silu uniesť všetko, čo mi naložíš, Pane.
Naplň prosím, celé moje telo aj myseľ spokojnosťou,
aby som mohol slúžiť Tebe, aj veriacim mne zvereným. Amen
Drahý otec Peter, veríme, že Boh vyslyší tieto prosby a budeme si v našej farnosti nažívať ako jedna veľká spokojná rodina, aby sme mohli vždy hovoriť: Pane, doprial si nám veľký dar, keď si nám tohto kňaza dal.
 
Tak teda vitajte a buďte tu doma! ☺
Návrat na obsah