Slávnosť P. M. Kráľovnej - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Fotogaleria
Slávnosť P. M. Kráľovnej slávená novokňazom Dominikom Kučerom
Návrat na obsah