Stretnutia nad katechizmom katolíckej Cirkvi - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Spoločenstvá
Stretnutia nad Katechizmom
V budove fary sa každú tretiu sobotu v mesiaci konajú pravidelné stretnutia farníkov spolu s miestnym správcom farnosti Vdp. Michalom Balážom nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú oboznámiť s pravdami viery a diskutovať spoločne na dané témy. Postupne sa na stretnutiach preberajú jednotlivé kapitoly Katechizmu v nadväznosti na domáce štúdium jednotlivých článkov. Obsahom stretnutí sú články KKC ako je: Vyznanie kresťanskej viery, slávenie kresťanského tajomstva, život v Kristovi a kresťanská modlitba.
 
 
Návrat na obsah