Udeľovanie sviatosti pomazania - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Fotogaleria
Udeľovanie sviatosti pomazanie chorých v domove dôchodcov. (24. 3. 2018)
Návrat na obsah