NA ÚVOD - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Mnoho veriacich, ktorí navštívili náš chrám Panny Márie Kráľovnej pokoja a zúčastnili sa bohoslužieb, ho opisujú ako miesto, kde sa cítili veľmi príjemne, kde cítili ozajstný pokoj.
Nech je aj táto stránka našej farnosti takým miestom. Novým miestom stretnutia, kde sa budete cítiť "príjemne". Miestom, kde sa dozviete čím žijeme, čo nás čaká a čo sa už udialo.
Nech sa páči, vstúpte a vitajte na stránkach Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Dudince.
PsLic. Peter Sekereš, správca farnosti
Novinky
8.11.2019

2.12.2019

1.12.2019

24.11.2019

23.11.2019

17.11.2019

10.11.2019
       Sväté omše vo farnosti
       Letné obdobie:
       Po, Str - So:
       19.00 hod.
       Ut:  (v kostole)
       6.45 hod.
       Ne:
       10.00 hod.
       Zimné obdobie:
       Po, Str - So:
       17.30 hod.
       Ut: (kaplnka)
       6.45 hod.
       Ne:
       10.00 hod.
       Časy svätých omší, ak nie sú v oznamoch uvedené inak, tak platí to, čo je na farskej webovej stránke.
       Mikuláš 2019
       Farská duchovná obnova
       Ekumenický adventný koncert V. Rabada
       Aktuality
       Duchovná obnova žien 16.2.2019
       V sobotu 16. februára 2019 sa u Milosrdných sestier Sv.kríža v Dudinciach zišlo 28 žien z Dudiniec a okolia na duchovnú obnovu, ktorú viedol vdp. Andrej Karcagi. Nosnou témou duchovnej obnovy bolo Srdce ženy, ktoré o. Andrej priblížil cez posolstvo Svätého písma i učenie Cirkvi v podobe troch prednášok: Božia dcéra, Božia nevesta a duchovné materstvo. Duchovné stíšenie a deň modlitby sa zavŕšil adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou spojenou so spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, počas ktorej ženy ďakovali za svätý a požehnaný čas duchovnej obnovy. Veríme, že slová, ktoré boli zasiate do sŕdc žien prostredníctvom prednášok prinesú duchovnú úrodu s opravdivou túžbou po Bohu.

       Duchovná obnova vo Sv. Zemi.
       Z Božej milosti sa pätnásť pútnikov pochádzajúcich z našej i okolitých farností, zúčastnilo v dňoch 6. -10.3.2018 duchovnej obnovy vo Svätej Zemi pod vedením nášho duchovného otca ThLic. Michala Baláža. Ak chceme nadviazať s Kristom osobný vzťah, musíme s ním kráčať ku krížu, preto sa skupinka 15-stich pútnikov vydala na miesta, kde sa narodil a na miesta, kde trpel a položil svoj život. ...viac

       Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie
       Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme oslávili v našej farnosti netradične – malou procesiou ulicami mesta. Prečo? ...viac

       Ustanovenie akolytu Radovana Baloga
       Spomienka na ...
       Párty svätých
       Modlitba ruženca detí na misijnu nedeľu
       Prvý deň slávnostného trojdnia
       Návrat na obsah