NA ÚVOD - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Mnoho veriacich, ktorí navštívili náš chrám Panny Márie Kráľovnej pokoja a zúčastnili sa bohoslužieb, ho opisujú ako miesto, kde sa cítili veľmi príjemne, kde cítili ozajstný pokoj.
Nech je aj táto stránka našej farnosti takým miestom. Novým miestom stretnutia, kde sa budete cítiť "príjemne". Miestom, kde sa dozviete čím žijeme, čo nás čaká a čo sa už udialo.
Nech sa páči, vstúpte a vitajte na stránkach Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Dudince.
PsLic. Peter Sekereš, správca farnosti
Zelený štvrtok 2019
Veľký piatok 2019
Biela sobota 2019
Novinky
21.4.2019

17.4.2019

14.4.2019

7.4.2019

31.3.2019

25.3.2019

22.3.2019

10.3.2019

3.3.2019
    Milí bratia a sestry,
    nech vzkriesený Kristus vstane aj v našich srdciach a Jeho vykupiteľské dielo posilni našu nádej pre večný život.
    Nech Boh pokoja otvorí naše oči, aby sme ho spoznali ako svojho Pána pri lámaní chleba.
    Nech nás Duch Svätý utvrdí vo viere, aby sme mohli s Tomášom vyznať: „PÁN MÔJ A BOH MÔJ!“
    Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov zo srdca všetkým vyprosuje
    Váš duchovný otec Peter Sekereš
    Aktuality
    Duchovná obnova žien 16.2.2019
    V sobotu 16. februára 2019 sa u Milosrdných sestier Sv.kríža v Dudinciach zišlo 28 žien z Dudiniec a okolia na duchovnú obnovu, ktorú viedol vdp. Andrej Karcagi. Nosnou témou duchovnej obnovy bolo Srdce ženy, ktoré o. Andrej priblížil cez posolstvo Svätého písma i učenie Cirkvi v podobe troch prednášok: Božia dcéra, Božia nevesta a duchovné materstvo. Duchovné stíšenie a deň modlitby sa zavŕšil adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou spojenou so spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, počas ktorej ženy ďakovali za svätý a požehnaný čas duchovnej obnovy. Veríme, že slová, ktoré boli zasiate do sŕdc žien prostredníctvom prednášok prinesú duchovnú úrodu s opravdivou túžbou po Bohu.

    Duchovná obnova vo Sv. Zemi.
    Z Božej milosti sa pätnásť pútnikov pochádzajúcich z našej i okolitých farností, zúčastnilo v dňoch 6. -10.3.2018 duchovnej obnovy vo Svätej Zemi pod vedením nášho duchovného otca ThLic. Michala Baláža. Ak chceme nadviazať s Kristom osobný vzťah, musíme s ním kráčať ku krížu, preto sa skupinka 15-stich pútnikov vydala na miesta, kde sa narodil a na miesta, kde trpel a položil svoj život. ...viac

    Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie
    Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme oslávili v našej farnosti netradične – malou procesiou ulicami mesta. Prečo? ...viac

    Sväté omše vo farnosti
    Letné obdobie:
    Po, Str - So:
    19.00 hod.
    Ut:  (v kostole)
    6.45 hod.
    Ne:
    9.00 hod.
    Zimné obdobie:
    Po, Str - So:
    17.30 hod.
    Ut: (kaplnka)
    6.45 hod.
    Ne:
    10.00 hod.
    Časy svätých omší, ak nie sú v oznamoch uvedené inak, tak platí to, čo je na farskej webovej stránke.
    Pôstna aktivita detí
    Duchovná obnova žien 2019
    Návrat na obsah