Aktuality - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Duchovná obnova vo Sv. Zemi.
Z Božej milosti sa pätnásť pútnikov pochádzajúcich z našej i okolitých farností, zúčastnilo v dňoch 6. -10.3.2018 duchovnej obnovy vo Svätej Zemi pod vedením nášho duchovného otca ThLic. Michala Baláža. Ak chceme nadviazať s Kristom osobný vzťah, musíme s ním kráčať ku krížu, preto sa skupinka 15-stich pútnikov vydala na miesta, kde sa narodil a na miesta, kde trpel a položil svoj život. Na púti sme chodili väčšinou pešo. Celkovo sme za 5 dní prešli asi 80 km. Dva dni sme boli ubytovaní v Betleheme a dva dni v Jeruzaleme. V Betleheme sme sa mohli pokloniť na mieste, kde sa Ježiš narodil, navštívili sme Pole pastierov, Jaskyňu mlieka a mohli sme sledovať život Palestínčanov, ktorí praktizujú moslimské náboženstvo a niekde aj kresťanské. V Jeruzaleme sme prešli miesta posledného pobytu Pána Ježiša na zemi: Olivovú horu, Gallicante -miesto, kde Peter zaprel Ježiša Krista, Večeradlo, vrch Sion, dom Annášov, Kajfášov, Múr nárekov, Kostol bičovania, Via dolorosa – krížovú cestu, Baziliku Božieho hrobu, kostol Pater Noster, vyhliadku z návršia miestnej nemocnice, ale aj kostol Narodenia Panny Márie, Usnutia Panny Márie, zachovalé nádrže Betsada, prameň Siloe, pokochali sme sa pohľadom na Chrámovú horu, atď. Ježiš nás na tieto posvätné miesta pozval, aby sme sa aj my ako On obetovali, modlili, svedčili, napodobňovali ho vo všetkom čo robil. Otec Blažej Štrba – známy biblista, ktorého sme tam stretli a ktorý nás na niektorých miestach počas našej duchovnej obnovy sprevádzal, nás pobádal, aby sme všetko prežívali v našom srdci. Ale aké je to naše srdce? Je z mäsa či z kameňa? Počas tejto duchovnej obnovy sme boli pozvaní uchopiť do svojich rúk milosti, ktoré nám Pán dáva v hojnej miere a napodobňovať Jeho cestu. Nehovor, že nemôžeš ovplyvniť tento život, veď Boh ťa poslal práve na to miesto, na ktorom si a tam máš svedčiť! Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým nášmu Trojjedinému Bohu – za jeho nespočetné dobrodenia, ktorými nás počas týchto dní zahŕňal, a taktiež nášmu duchovnému sprievodcovi otcovi Michalovi, ktorému zo srdca ďakujeme za nové skúsenosti, zážitky aj za nových priateľov a milosti, ktoré sme smeli načerpať.
Niečo z betlehemskej hry. (25.12.2017)
SLÁVNOSTNÁ PROCESIA SO SOCHOU FATIMSKEJ PANNY MÁRIE
Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme oslávili v našej farnosti netradične – malou procesiou ulicami mesta. Prečo? Skupina, ktorá sa zúčastnila farskej púti vo Fatime sa rozhodla pokračovať v plnení posolstiev Panny Márie, s túžbou preniesť niečo z duchovnej atmosféry z Fatimy aj domov. A tak sa začalo s prípravami procesie. Naši pútnici povzbudzovali všetkých: „Príď Fatimu zažiť aj tu“! Po zhliadnutí dokumentu „Fatima – posledné tajomstvo“ , v ktorom sa skúmajú naplnenia proroctiev v našich časoch od svetových vojen až po súčasnosť bola otázka s procesiou jasná aj v Dudinciach. K pútnikom z Fatimy sa pridalo počas procesie mestom asi 60 - 70 ľudí. K úmyslom, ktoré od nás žiada Panna Mária, každý pridal aj tie svoje a tak sa skupinka modliaca ruženec, počas ktorého sa medzi desiatkami spievala pieseň „Keď žiaril a prekvital 13. máj“, pohla od kostola Panny Márie Kráľovnej Pokoja, popri Nefrite, povedľa autobusových zastávok na pešiu zónu a späť do kostola. Počas našej procesie padal studený dážď, no nič nás neodradilo od účasti. Plní zápalu a odhodlania sme uskutočnili našu prvú procesiu, za ktorú Ti Panna Mária zo srdca ďakujeme. Nech je zvelebené Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, našej Nebeskej veliteľky!

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN
V sobotu 9. decembra 2017 sa u Milosrdných sestier Sv. kríža v Dudinciach konala duchovná obnova žien z našej farnosti. Viedol ju P. Dušan Hricko, OCD z Banskej Bystrice na tému „Materstvo“. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 9 žien. Nechýbal čas ticha, rozjímania, možnosť rozhovorov, svätej spovede, spoločný čas modlitby liturgie hodín a adorácie. Slávnostné ukončenie vyvrcholilo pri večernej svätej omši o 17.00 hod., ktorú celebroval P. Dušan Hricko, OCD spolu s naším miestnym správcom farnosti ThLic. Michalom Balážom. Po sv. omši nasledovala večera so spätnou väzbou účastníčok duchovnej obnovy, po ktorej ako bonus nasledovalo sledovanie zaujímavého francúzskeho filmu Lourdes.
SVEDECTVO O TOTALITNOM REŽIME
V kine Sion Sinema – Fara Terany bol odvysielaný film „ Zapomenuté světlo“, kde  v hlavnej úlohe hrá Bolek Polívka. Bolek hrá vo filme kňaza, ktorý chce zachrániť kostol a zároveň zápasí s komunistikým režimom, ktorý likviduje každú hodnotu života. Po filme sme mali spomienkový večer, kde sestra Eva Mihoková, SCSC – ktorá pred 12 rokmi pôsobila v Dudinciach, hovorila o svojich skúsenostiach, ktoré prežila. Na svoj vek, vyše 80 rokov si toho veľa pamätá. Spomínala najmä na päťdesiate roky, ktoré boli pre sestry veľmi ťažké. Pracovali na poliach pri zberových prácach až do mrazov a potom boli prevezené do textilných tovární, kde bol veľký hluk. Keď zatvorili textilky, začali učiť postihnuté deti. Spomínala ako v nich chceli komunisti zatlačiť vieru v Boha. Chceli, aby si vyzliekli svoje posvätené rúcha. Veľa z nich to nevydržalo, najmä tie, ktoré boli novicky, no ony vydržali. Spomínala aj na to, aký to bol zlom, keď prišli k postihnutým deťom, ktoré chodili po štyroch a jedli ako dobytok ústami z kríkov a začali sa im venovať, aby z nich vychovali postupne civilizovaných ľudí. Keď sme jej položili pár otázok ako to znášala, jej odpoveď znela, že bola celkom oddaná Bohu a tak jej to neprišlo ako utrpenie. Otázky islamizácie nekomentovala, ale povedala, že Boh má určite s tým nejaký plán. Sme Bohu vďační za svedectvo našej Sr. Evy, ktoré má pre nás veľký význam. Nech ju Pán žehná a ochraňuje naša Nebeská Mamička!


NÁVŠTEVA PÁTRA EMILA GALLU V DUDINCIACH
Dnes 6.10.2017, nám naša Ružencová Mamička pripravila ešte jedno prekvapenie. Prišiel nás navštíviť páter Emil, aby sa podelil so svojimi najnovšími zážitkami. Zapína sa počítač, na stene sa objavujú obrázky nového miesta, kde pôsobí náš páter Emil. Bol sa zoznámiť s novým miestom ďaleko od nás až vo Vietname v hlavnom meste Hanoj. Je to socialistická krajina, má 7 % katolíkov. Je veľmi zaľudnená, má vyše 110000000 ľudí. Na dopravné predpisy sa tu veľmi neprihliada, všetci jazdia na motocykloch a každý je zodpovedný za toho pred sebou koho vidí. Vietnamština je ťažký jazyk a tak napríklad hláska „ma“ podľa toho ako sa vysloví má až 6 významov. Podnebie je tu subtropické a tak obyvatelia nepoužívajú ani postele, ani prikrývky. Domy sú malé a nemajú ani záhrady pri domoch aby využili každé miesto k vôli hustote obyvateľstva. Páter sa tu stretol s veľmi usilovnými mladými ľuďmi. Je ich sedem a každý využíva svoj čas ktorý dostal veľmi svedomito. Svätá omša sa tu začína ráno o 5,00, celý deň pracujú a ešte večer po 22,00 chlapci študujú aby sa čo najviac naučili.
Spoločne tvoria malú komunitu, v ktorej si za polroka páter zvykol. Majú ho tam radi a je to svet, kde je veľa veriacich. Sú vďační za hlásanie evanjelia a hlavne chcú počúvať a naučiť sa praktizovať náboženstvo. Na Slovensku mali pátri deficit študujúcich mariánsku spiritualitu a tu hneď siedmi. Zaujímavosťou je, že na jednej dlhej ulici je až 18 katolíckych kostolov a to nie hocijakých od 1000 až 5000 miest a sú vždy plné. Na miestnom cintoríne majú potratené deti pietne miesto, kde chodia matky na modlitby, ktoré sú tu nepretržité. Z ampliónu stále vysielajú kázeň o hodnote ľudského života. Páter Emil podľa toho čo ste nám tu hovorili ste sa dostali na požehnané miesto, ale - nie je to naša drahá vlasť, je to predsa len cudzina.
Anglický jazyk, ktorý sa musíte naučiť za polroka a to plynule, Vás bude sprevádzať počas troch rokov ktoré by ste tam mali stráviť. Znie nám to tak smutno, veď tu doma ste boli naším otcom. Budete nám veľmi chýbať. Zanechali ste v nás hlbokú stopu. Učili ste nás pracovať s Božím Slovom, nebáť sa vyjadriť čo cítime, pozdieľať naše duchovné zážitky a milosti, ktoré sme dostali aj verejne, učili ste nás milovať našu Nebeskú Matku a putovať ku nej.
Nezabudnuteľné sú aj púte, ktoré sme prežili s vami a sobotné večeradlá pred Kráľovnou Pokoja. Budú nám chýbať vaše dejepisné znalosti o miestach, kde sme putovali a tiež politický prehľad, ktorý dotváral poznanie navštívených miest. Trvalou stopou po vás je modlitbové spoločenstvo, modliace sa 12 rokov, ktoré ste tu zanechali, stavba chrámu z ľudských sŕdc, ktorá stále pokračuje keď 250 rodín prijalo milosti od Božej Matky, ktorá putuje po rodinách a tvorí pevné ochranné puto, ktoré nepremôže žiadny protivník a pešia letná púť na Staré Hory za Nebeskou Mamičkou, Starohorskou Pannou Máriou. Keď ste sa dozvedeli, že sme boli vo Fatime, spýtali ste sa: Čo Vám povedala Božia Matka? Odpovedali sme vám: máme sa každý deň modliť ruženec, obetovať sa za hriešnikov a všetku prácu robiť s láskou k Ježišovi Kristovi. Odpovedali ste nám: zaujímavé, mne to povedala tiež. A tak páter Emil, lúčime sa s vami, veríme že nie na dlho a opäť zavítate medzi nás a posolstvo Fatimy, ktoré dnes zaznieva hlasnejšie nech je naším spojivom. Veď pokyny, ktoré ste nám dali vy, sa zhodujú s pokynmi Božej Matky nebáť sa obetovať svoj život až do konca a vzorom nám môžu byť aj Fatimskí pastierikovia. Nech Vás ochraňuje vaša a naša Patrónka Nepoškvrnená Panna Mária na vašej misii vo Vietname! Nech splníme výzvy Panny Márie všetci, ktorých nás pozvala.
FARSKÁ PÚŤ DO FATIMY
(fotogaléria)
Do Fatimy sme putovali štrnásti v rôznych vekových kategóriách, ale aj s rôznymi fyzickými silami. Púť prebiehala veľmi rýchlo v dňoch od 23-26.9.2017. V Porte sme prenocovali a dva celé dni sme strávili vo Fatime. Ak sme chceli všetky dôležité miesta navštíviť, museli sme stále putovať a nemali sme čas oddýchnuť si. Neprišli sme sem ale oddychovať, zavolala nás naša nebeská Mamička pracovne.
Odkaz Fatimy je jednoznačný.
Obetovať sa za hriešnikov, odprosovať za všetky urážky, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zasvätiť sa Panne Márii so všetkým čo máme a čím sme, modliť sa denne ruženec za vyprosenie pokoja vo svete, modliť sa za sv. Otca a kňazov, všetko čo robíme, konať z veľkej lásky k Ježišovi Kristovi a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zasvätiť prvých 5 sobôt Panne Márii. V tomto jubileu sme získali aj úplné odpustky, čo je pre náš večný život veľmi dôležité.
Prešli sme po stopách malých pastierikov, ktorí nám ukázali ako to treba robiť v našom živote. Návod nám ukázali, realitu musí každý z nás pretaviť do skutočností našich dní.
To, že sme mohli zvládnuť púť tak rýchlo je zásluhou nášho pána farára Michala, ktorý ovláda svetové jazyky angličtinu a francúzštinu. S nimi sa v pohode dohodol po celom Portugalsku a my mu za to všetko vďačíme.
Kto príde do Fatimy obdivovať prírodu a krásu, nájde čo hľadá ...
Kto príde do Fatimy prosiť o milosti potrebné pre svoj život, tu si ich určite vyprosí...
Kto príde do Fatimy, aby Fatimu spochybnil, toho Fatima prekvapí ...
Ďakujeme zo srdca za túto milosť ktorej sa nám dostalo a chceme pokračovať v plnení úloh, na ktoré sme boli vo Fatime pozvaní. Prosíme o príhovor našich priateľov sv. Františka, sv. Hyacintku a Luciu. Daj Pane, aby Fatima mala pokračovanie aj z našich radov. Amen.
BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA
(fotogaléria)
Noviny oznamovali, že Slovensko bude sláviť 30.9.2017 blahorečenie Titusa Zemana.
Rádio už pár týždňov pred tým hlásilo, s akým blahoslaveným budeme mať dočinenia a je predsa v záujme nás všetkých oslavovať tak významný deň a spojiť sa v slávení tejto liturgie spolu s nebeskými chórmi, ktoré oslavujú s nami v nebi. Hoci sme sa v utorok vrátili z Fatimy, opäť sme spolu s farnosťami Šahy a Trsťany autobusom vycestovali do Bratislavy, aby sme si uctili nového blahoslaveného. Asi 25000 ľudí prišlo na toto slávenie a zjednotili sme sa v speve, v prosbách a ďakovaní.
Keďže Titus prešiel mučením, vie čo sú to útrapy na zdraví človeka a tak ho prosíme za uzdravenie duše i tela. Komunistický útlak znášal hrdinsky spolu s Nebeskou Matkou Pannou Máriou a preto ho prosíme aj o príhovor za slobodu pred naviazanosťami. Pomáhal a duchovne sprevádzal pri rozlišovaní povolania mnohých chlapcov, ako i zachraňoval kňazov pred režimom totality. Prosíme ho teda o príhovor za nové duchovné povolania a za svätosť našich kňazov. Rozumel mládeži, veď bol salezián, preto ho prosíme o príhovor za našu mládež. Keďže vedel, čo je to stratiť zamestnanie, prosíme ho o príhovor taktiež za nezamestnaných.
Je v našom záujme, aby sa stal rýchlo svätorečený, prosíme o zázraky v našich životoch. Blahoslavený Titus Zeman oroduj za nás a pomôž nám byť svätými! Sme radi že si naším novým priateľom.
Návrat na obsah