Deti a mládež - Dudince fara

Prejsť na obsah
FARNOSŤ > Spoločenstvá
PRÁZDNINY S BOHOM
Začiatok organizovania detských letných táborov pod názvom Prázdniny s BOHOM siaha do obdobia pôsobenia  pátrov mariánov v našej farnosti . Prvý z nich sa uskutočnil v roku 2007 z iniciatívy pátra Wladislawa Ciagla, MIC a odvtedy sa stalo tradíciou, že začiatok letných prázdnin patrí táboru. Deti vždy čaká približne týždeň nabitý programom, v ktorom si každý nájde niečo svoje. Venujú sa rôznym hrám a súťažiam, sú vedené k spravodlivosti a fair-play. Ich kultúrnosť rozvíjajú aktivity ako kreslenie, nácviky divadelných scénok, spev. Kreativitu a tvorivosť využívajú pri výrobe najrôznejších vecí a priúčajú sa aj pracovným návykom. Najviac sa tešia na dobrodružné hry v prírode, neraz dokonca absolvovali bivak pod holým nebom.  Samozrejmosťou je prítomnosť kňaza a teda každodenná svätá omša a tiež duchovná formácia. Do tábora chodia deti z farnosti Dudince, ale i blízkeho okolia. Majú tak možnosť okrem utvrdzovania starých priateľstiev vytvárať aj nové. Domov sa vracajú v dobrej fyzickej aj duchovnej kondícii a s množstvom zážitkov, na ktoré dlho spomínajú. Veľkú úlohu pri organizovaní táborov zohrávajú animátori – mladí z našej farnosti, ktorí  každoročne s veľkou ochotou a zápalom ponúkajú svoje dary a talenty do služby týchto letných táborov.
DOBRÁ NOVINA
V adventnom období sa deti spolu s mládežou každoročne pripravujú na vianočné koledovanie a počas vianočného obdobia  sa zapájajú do koledníckeho podujatia Dobrá novina, kde krátkym programom ohlasujú narodenie Spasiteľa a zbierajú peniaze pre rovesníkov z rozvojových krajín.
Pre aktualizáciu (obnovenie) stránky použíte klávesu F5 (refresh).
Návrat na obsah