Členovia - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Farská rada
Členovia farskej ekonomickej rady (FER)
 • Ing. Róbert Lauko
 • Mgr. František Hurný
 • Ing. Viera Marčeková

Členovia farskej pastoračnej rady (FPR)
Liturgická sekcia
 • Alena Špániková
 • Mudr. Martin Hamar
Evanjelizačno-katechetická sekcia
 • Mgr. Gabriela Bieliková
 • PharmDr. Jakub Páterek
Organizačná sekcia
 • Ing. Eduard Horváth
 • Jana Guttenová
 • Ing. Ján Zekucia
Charitatívna sekcia
 • Helena Neupauerová - Sr. Esthér SCSC
Návrat na obsah