Katechézy - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
SRDCE ŽENY
vdp. Andrej Karcagi
Božia dcéra
Božia nevesta
Návrat na obsah