Dekrét o udelení čiastočných odpustkov - Dudince fara

Prejsť na obsah
FARNOSŤ
DEKRÉT O UDELENÍ ČIASTOČNÝCH ODPUSTKOV
si možete pozrieť aj vo formáte PDF
Pre aktualizáciu (obnovenie) stránky použíte klávesu F5 (refresh).
Návrat na obsah