Kňazi pôsobiaci v minulosti - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farári:


ThLic. Michal Baláž
2010 - 2018
vdp. Ján BAŠO
1990 - 2003
vdp. Jozef GÁBRIŠ
2003 - 2005
páter Emil GALLO, MIC
2005 - 2010


Kapláni a iní:

dp. Jozef VADOVIČ
2002 - 2006
páter Marek MARTIŠKA, MIC
2005 - 2007
páter Ladislav CIAGLO, MIC
2007 - 2009
páter Stanislav KACZMARCZYK, MIC
2007 - 2008
páter Miroslav SLELDZINSKI, MIC  
2009 - 2010
Návrat na obsah