Kostol - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
História Kostola Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudinciach
Samotné začatie výstavby nového kostola v Dudinciach bolo odsúhlasené Mons. arcibiskupom Jánom Sokolom, ktorý odobril návrh projektu Ing. arch. W. Hildebranda z Rakúska. Dňa 21.9.1992 bolo vydané stavebné povolenie a v tomto mesiaci sa začala samotná výstavba kostola. Osadenie stavebného kameňa, ako aj požehnanie pozemku vykonal arcibiskup Ján Sokol v roku 1992. Boží chrám bol postavený za necelé dva roky firmou Pozemné stavby Nitra. Dňa 20. 8. 1994 Mons. Ján Sokol konsekroval kostol a oltár za účasti zástupcov mesta, zástupcov štátu( p. Pittner - min. vnútra, p. Roman - min. kultúry, p. Rákus minister zdravotníctva SR, ako aj poslanci NR SR p. Húska a p. Jozef Mikloško), duchovenstva a množstva veriacich z celého Slovenska. V prestížnej celoštátnej súťaži Stavba roka 1995 bolo odbornou porotou stavbe kostola udelené čestné uznanie za invenčné architektonické riešenie a architektonický výraz, za progresívne stavebno-konštrukčné riešenie, za kvalitu stavebnej realizácie. Vybavenie kostola bolo provizórne a postupne sa dopĺňalo.
Kostol svojím riešením vytvára kontakt s vesmírnou oblohou cez sklenú klenbu. Architektonické riešenie je moderné a tvorí jeden celok. Drevo na klenbe kostola, oltára a socha Panny Márie Kráľovnej Pokoja, ako aj drevená plastika krížovej cesty vytvárajú pocit pokoja a harmónie. Loď kostola je v tvare kríža.
Boli zakúpené štyri zvony, ktoré boli uliate majstrom zvonárom Jozefom Tkadlecom z obce Halenkov v roku 1994. Prvý zvon svätý Ján bol zhotovený z darov dudinských farníkov. Druhý zvon svätý Július bol zakúpený z prostriedkov veriacich Dudiniec. Tretí zvon svätý Bartolomej bol zakúpený z darov farníkov z Hontianskych Trstian. Štvrtý zvon Jozef bol zhotovený z darov duchovných pastierov Jozefa Vadoviča a Pavla Bachana. Za pomoci štátnych orgánov bolo zaistené solárne vykurovanie zásluhou vtedajšieho ministra životného prostredia p. Zlocha. Na zakúpení stoličiek má zásluhu JUDr. Zoltán Sťahula, ktorý túto požiadavku adresoval ministrovi kultúry p. Kučerovi. Krížová cesta bola osadená v roku 1997 a zhotovil ju majster rezbár Jozef Líška, Malá Čierna (Rajec). Z ďalších zbierok veriacich sa v júni 2003 zakúpila drevená plastika sochy Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktorá sa vypína nad oltárom. Nakoľko náš kostol bol zasvätený Pane Márii Kráľovnej pokoja, pôvodná socha Panny Márie Fatimskej bola pánom arcibiskupom Sokolom darovaná inej farnosti. V súčasnosti sa v kostole denne slúžia bohoslužby pre kúpeľných hostí i farníkov z Dudiniec a okolia.
Návrat na obsah