Kresťanský pohreb - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Bohoslužby > Sviatosti a sväteniny
KRESŤANSKÝ POHREB
Je poslednou službou zosnulému, pri ktorej sa Cirkev s pozostalými modlí za jeho dušu. Preto pri cirkevnom obrade, ani pred ním ani po ňom, nemajú miesto žiadne nekresťanské zvyky. Pri takýchto obradoch nemá miesta občianska rozlúčka, pretože tá vznikla za totality ako vnucovanie štátnej moci a jej cieľom bolo ateizovať spoločnosť, odvádzať ju od náboženských obradov; ani dnes táto rozlúčka nemá iný nádych, preto si ju veriaci kresťania nežiadajú. Pri pohrebných obradoch nemá miesto ani "odpytovanie zosnulého".
Pri pohrebnom obrade však možno predniesť rozlúčkové prejavy. Cirkevné predpisy, vo schválenej knihe obradov hovoria, že to má byť v závere pohrebu nad hrobom. Toto miesto je totiž to najlepšie pre poslednú rozlúčku od spolupracovníkov alebo iných známych.
Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého. Je potrebné, aby pozostalí priniesli úmrtný list na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.
Pohrebnú sv. omšu vo farskom kostole Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach  je možné dohodnúť s kňazom, ktorý zosnulého pochováva.
Návrat na obsah