Sviatosť krstu - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Bohoslužby > Sviatosti a sväteniny
SVIATOSŤ KRSTU
Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: ­ „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ ­(KKC 1213)
Krst detí
Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v inej farnosti (napr. Zvolen – mesto, Levice, Terany a pod.) potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára.
Na fare vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami .
Krst sa vysluhuje spravidla v kostole a po dohode s kňazom je možnosť pokrstiť aj počas nedeľnej sv. omše.
Krstné ponaučenie býva po dohode s miestnym správcom farnosti  na farskom úrade. Na krst je potrebné priniesť: sviečku a košieľku.
Na ponaučenie má prísť minimálne jeden krstný rodič a jeden rodič dieťaťa. V prípade, ak sú krstní rodičia z iného mesta a nemôžu sa dostaviť na ponaučenie, prinesú potvrdenie od miestneho kňaza o absolvovaní krstného ponaučenia.
Krst dospelých
Príprava prebieha jeden rok individuálnou formou po dohode kňaza s katechumenom.
Návrat na obsah