Sviatosť manželstva - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Bohoslužby > Sviatosti a sväteniny
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
 
Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)
Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred).
Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť tieto doklady:
  • doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas),
  • krstný list - nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).
  • v špecifickom prípade, ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list predošlého partnera.
Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú náuku a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.
Návrat na obsah