Spoločenstvo matiek - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Spoločenstvá
Spoločenstvo Modlitby matiek
Modlitby matiek vznikli v roku 1995 v Anglicku. Dve mamy Veronika a Sandra cítili Pánovo volanie odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Vytvorili modlitbovú skupinku a k nej sa postupne pripájali ďalšie mamičky, ktoré mali podobné predstavy. Modlitby matiek sa rýchlo rozšírili do celého sveta, dnes sú MM vo viac ako 100 krajinách sveta, od roku1996 aj na Slovensku.
Aj v Dudinciach bola túžba takejto modlitby. Pán zasiahol jedinečným spôsobom viaceré mamičky na púti vo Svätej zemi a tak sa aj my od 15.3.2012 pravidelne stretávame každý štvrtok po svätej omši v kostole a máme z toho radosť.
Spiritualita MM spočíva v tom, že odovzdávame Pánovi svoje deti a problémy a nechávame, aby On konal v našich a ich životoch, aby sa uskutočňovala Jeho vôľa, lebo On veľmi miluje nás aj naše deti. Na stretnutí sa schádzame okolo stolíka, na ktorý položíme: kríž - aby nám pripomínal nášho Spasiteľa, sviečku - Ježiš je Svetlom sveta, Sväté písmo - Ježiš je živým Slovom a malý košík - kladie sa k päte kríža, dávame doň mená našich detí napísané na papierových krúžkoch. Vždy sa modlíme: 1. k Duchu Svätému, aby viedol naše stretnutie, 2. za ochranu od zlého, 3. za odpustenie, 4. za jednotu sŕdc a myslí, 5. chválime Boha, 6. modlíme sa za jednotu všetkých skupiniek MM, 7. čítame zo Svätého písma, 8. ďakujeme Bohu za dar materstva, 9. zakaždým kladieme mená svojich detí do košíka k päte kríža a v srdci ich odovzdávame do Pánovej starostlivosti. Modlíme sa z jednotnej knižočky MM a aj spontánne modlitby srdca. Modlíme sa nielen za naše deti, ale aj za deti celého sveta, aj za tých, ktorí nás o modlitbu poprosia, aj za tých, u ktorých v bežnom živote vidíme a cítime, že modlitbu potrebujú.
Je úžasné spájať sa v nepretržitej modlitbe za deti s mamičkami z celého sveta. Na našich stretnutiach sú vítané všetky mamičky, aj tie, ktoré majú "len" duchovné deti.
"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal." Jer 31, 16-17
Návrat na obsah