Spoločenstvo ružencového bratstva - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Spoločenstvá
Spoločenstvo ružencového bratstva pri farnosti Dudince
Je to spoločenstvo veriacich, ktorých spája modlitba posvätného ruženca, pričom každý člen sa pravidelne modlí jeden desiatok, ktorý mu je určený. Tajomstvo si členovia menia každý mesiac, zároveň prispievajú dobrovoľnou čiastkou. Takto usporené finančné prostriedky boli a sú používané na nákup kvetov, ozdôb na vianočný stromček, kvetov k Sv. krížu na cintoríne v Merovciach a Dudinciach. Z týchto prostriedkov sa zakúpili: monštrancia, vysávač, koberec k oltáru. Členovia sa zúčastňujú na celoročnom upratovaní kostola, pri rôznych iných prácach a skrášľovaní okolia kostola. Z ich takmer 25-ročnej práce v oblasti duchovnej činnosti treba zvlášť vyzdvihnúť aj zapájanie mládeže, dievčat, ktoré sa modlili ruženec, žiaľ, táto činnosť zanikla. Veľmi dôležitou duchovnou činnosťou je modlitba pred sv. omšou, ako aj modlitby za našich zomrelých farníkov. Začiatok tohto spoločenstva sa datuje od 1. 7. 1991 s počtom členov 45 a k dnešnému dňu združuje 80 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín RUŽE. Dôležitú úlohu pri organizovaní ružencového spoločenstva od jeho vzniku zastávala až do konca roka 2016 p. Gabriela Palkovičová za značnej pomoci sestier Sv. kríža a iných členov tohto spoločenstva. Od roku 2017 túto úlohu dočasne prebrala p. Mária Lauková.
Návrat na obsah