Dekrét o udelení čiastočných odpustkov - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
DEKRÉT O UDELENÍ ČIASTOČNÝCH ODPUSTKOV
si možete pozrieť aj vo formáte PDF
Návrat na obsah